Biznes i rozwój.

Miesiąc: marzec 2022

photography of white wall lot

Prawo cywilne: zobowiązania przemienne

Zobowiązanie przemienne to instytucja prawa cywilnego regulowana przez artykuł 365 Kodeksu cywilnego. Chodzi o sytuację, w której dłużnik może się wywiązać z zobowiązania wobec wierzyciela, wykonując jedno z wielu świadczeń. Mogą one mieć rozmaitą treść, a także dotyczyć innego przedmiotu.

woman in dress holding sword figurine

5 pojęć z prawa, które warto znać

Temat prawa stał się w Polsce ostatnio dosyć wrażliwą kwestią. Regularnie pojawia się na scenie politycznej jako argument postępowania jednej i drugiej strony. Wielość paragrafów i ich interpretacja dodatkowo komplikują obraz rzeczywistości prawniczej, często powodując dezorientację u ludzi nieznających się na tym obszarze. W konsekwencji narasta nieufność do całego systemu sprawiedliwości. Dlatego dobrym pomysłem wydaje się poznanie kilku pojęć, które mogą przybliżyć prawo i zachęcić do dalszego zgłębiania tej dyscypliny.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén