Temat prawa stał się w Polsce ostatnio dosyć wrażliwą kwestią. Regularnie pojawia się na scenie politycznej jako argument postępowania jednej i drugiej strony. Wielość paragrafów i ich interpretacja dodatkowo komplikują obraz rzeczywistości prawniczej, często powodując dezorientację u ludzi nieznających się na tym obszarze. W konsekwencji narasta nieufność do całego systemu sprawiedliwości. Dlatego dobrym pomysłem wydaje się poznanie kilku pojęć, które mogą przybliżyć prawo i zachęcić do dalszego zgłębiania tej dyscypliny.

1. PREAMBUŁA

Jest to tekst poprzedzający akt normatywny (zbiór przepisów). Zawiera argumenty o konieczności ustanowienia danego prawa oraz jego sens. Obecnie nie stosuje się często preambuły. Zazwyczaj umieszczana jest w najważniejszych dokumentach, fundamentalnych dla całego systemu. Dobrym przykładem jest preambuła w konstytucji.

2. USTAWA

Drugie, co do ważności źródło egzekwowania prawa po konstytucji. Do tworzenia ustaw jest uprawniony ustawodawca, czyli parlament, w procesie legislacyjnym. Uchwalone ustawy są oficjalnie publikowane w Dzienniku Ustaw przez prezesa rady ministrów. Od 2012 roku Dziennik działa tylko w formie cyfrowej i jest ogólnodostępny dla wszystkich. Na stronie internetowej są umieszczone ustawy od 1918 roku.

3. WOKANDA

Nazywa się tak całość spraw do rozpatrzenia przez sąd w danym dniu. Są one przeprowadzane według wcześniej ustalonej kolejności.

4. PARAGRAF

Jest to pojedynczy przepis będący częścią większego dokumentu prawnego. Oznacza się go symbolem §.

5. KODEKS

Czyli uporządkowanie ustanowionych praw z jakiejś konkretnej dziedziny w formie książki. Zawarte w niej przepisy mogą być zmieniane lub poprawiane przez ustawy. W polskim systemie istnieje kilkanaście kodeksów, m. in. kodeks cywilny, karny, pracy czy wyborczy.