Każdego dnia na świecie pojawiają się nowe informacje. Każda z nich powinna być przetwarzana w bezpieczny sposób – w największej mierze dotyczy to informacji strategicznych jak dane osobowe. Z tego też powodu Unia Europejska wydała rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Czym dokładnie jest ta ochrona, na czym polega? Warto być tego świadomym.
Dla bezpieczeństwa przetwarzania


Ochrona danych osobowych to nic innego, jak regulacje prawne, które dotyczą tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, jak również pojedynczymi danymi. Regulacje te mają na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

Taką ochronę zapewnić musi każdy podmiot na terenie Unii Europejskiej, zaczynając od jednoosobowych działalności gospodarczych, a kończąc na międzynarodowych korporacjach.
Dane, przetwarzanie, ochrona

Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Zalicza się do nich imię i nazwisko oraz numer PESEL, ale zalicza się do nich również czynniki, które określają cechy fizyczne, umysłowe, fizjologiczne, kulturowe, ekonomiczne, społeczne. Także adres IP uznawany jest za dane osobowe.

Dane osobowe są przetwarzane przez przedsiębiorstwa w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Przetwarzanie ich to operacja składająca się ze zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub modyfikowania, pobierania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez przesłanie, rozpowszechnienia lub innego rodzaju udostępnienia, dopasowania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia. Przykładem przetwarzania danych osobowych może być przygotowanie kampanii reklamowej dla internautów, biorąc pod uwagę ich preferencje, gdzie gromadzi się dane w formie cyfrowej – tak zwane profilowanie.

Ochrona danych osobowych polega na wdrożeniu zasad i systemów ochrony danych w tych przedsiębiorstwach, które przetwarzają dane. Muszą być one zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz – przed atakiem hakerskim – i od wewnątrz, czyli dostęp do nich powinni mieć tylko wybrani pracownicy.